N279 Veghel - AstenVerbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Verkenning en planstudie

Om de N279 aan te kunnen pakken, is een projectbesluit nodig (voorheen een Provinciaal Inpassingsplan). Een projectbesluit is een concrete toestemming voor het uitvoeren van een complex project met een publiek belang. Dit is de basis voor de toekomstige aanpassingen aan de weg. 

Het proces om te komen tot een door Gedeputeerde Staten van de provincie te nemen projectbesluit, begint met een verkenning en planstudie. Met als concrete tussenproducten een Notitie Reikwijdte en Detailniveau en een milieueffectrapportage. In de verkenningsfase wordt stap voor stap wordt toegewerkt naar de best haalbare oplossing. Dit heet het voorkeursalternatief.

In de verkenning onderzoeken we mogelijke oplossingen van grof naar fijn.  Het werkt als een soort trechter of zeef zoals onderstaande afbeelding illustreert. Het eerste deel van de verkenning is gericht op het bepalen van welke varianten (oplossingen) kansrijk zijn om nader te onderzoeken. Dat wordt bepaald op basis van nadere analyses en verkeersonderzoek. Maar ook met de input van partijen en betrokkenen uit de omgeving, gericht op het in beeld krijgen en zorgvuldig afwegen van de diverse belangen.

De uitkomst van de analyse wordt vastgelegd in een Notitie Kansrijke Alternatieven (NKA) en vervolgens een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD geeft aan welke alternatieven op welke effecten voor leefbaarheid en het milieu in de volgende fase nader onderzocht worden in een milieu-effectprocedure. De omgeving kan hierop zienswijzen indienen. Het NRD wil de provincie voor de zomer van 2025 definitief vaststellen.

Denk mee

Participatie loopt als rode draad door het proces. De omgeving wordt in de verkenning bijvoorbeeld gevraagd om inbreng van mogelijke oplossingsrichtingen, suggesties en aandachtspunten. Ook willen provincie en partners met de verschillende belangengroepen in gesprek over de beoordeling van kansrijke alternatieven. Hoe u zelf inbreng kunt geven voor het project N279 Veghel – Asten, leest u op de pagina 'Denk mee'.

 

 

Contact

Heeft u een algemene vraag of opmerking voor het project N279 Veghel - Asten? Neem dan gerust contact op.

Aanmelden nieuwsbrief

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.

Provincie Noord-Brabant 

Dit is een project van de provincie Noord-Brabant

 

 

 

Cookie-instellingen