N279 Veghel - AstenVerbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Verkeerscijfers

De aanpak voor de N279 vergt niet alleen een open blik en het wegen van belangen, maar ook goed inzicht in de toekomstige ontwikkelingen in het gebied en in de toename van de verkeersdrukte en de gevolgen daarvan. Actuele cijfers over onder meer verkeer op de weg, de bevolkingsgroei en ontwikkelingen in woningbouw en bedrijventerreinen vormen een belangrijke basis voor het bepalen van kansrijke alternatieven en varianten en het nemen van besluiten. 

Onderdeel van de aanpak is daarom ook het doen van een verkeersstudie. In de nieuwe studie wordt het meest recente Brabantbrede verkeersmodel gebruikt. De resultaten van het model worden gemonitord en getoetst aan verkeerstellingen en anonieme data van bijvoorbeeld apps en navigatiesystemen.

De verkeerstudie N279 bestaat uit twee delen:

1. Verkeersanalyse

De verkeersanalyse is in 2023 uitgevoerd en inmiddels afgerond. Door een onderzoeksbureau is in beeld gebracht hoeveel verkeer nu rijdt over de N279 en in het gebied eromheen, en hoeveel verkeer er in 2040 gaat rijden als geen maatregelen worden genomen. 

Voor de analyse is het Brabant Brede verkeersmodel (BBMA 2022) als basis gebruikt. Hierin zijn de meest recente prognoses voor woningbouw en ontwikkeling van bedrijventerreinen betrokken. De resultaten hiervan zijn ook getoetst aan het verkeersmodel van het Rijk (NRM).

Uit de verkeersanalyse blijkt dat het verkeer op de N279 in de toekomst verder toeneemt. Dit komt onder andere door de groei van het aantal woningen en de uitbreiding van bedrijventerreinen (toename aantal arbeidsplaatsen). Zonder aanvullende maatregelen ontstaat er nog meer vertraging op de N279 en verslechtert de bereikbaarheid van de regio. Naar 2040 toe, is het de verwachting, dat het vrachtverkeer op de N279 zal verdubbelen. Onder meer door uitbreiding van de bedrijventerreinen in de regio en de voorgenomen vrachtwagenheffing van het Rijk.

In de verkeersanalyse zien we een aantal knelpunten ontstaan. De files op de N279 worden vooral tijdens de spits veroorzaakt. Dit door de drukte op de kruispunten van de N279 en de aansluitingen van de N279 op de A50 en A67. Hierdoor ontstaat terugslag van verkeer op de wegvakken van de N279. Lees hier het volledige rapport ‘Verkeersanalyse N279 Veghel – Asten’ (2023).

 

 

2. Verkeersonderzoek

Door deze verkeersanalyse weten we dus waar mogelijk knelpunten ontstaan op de N279. Met het verkeersonderzoek, dat in 2024 wordt gedaan, bekijken we wat het effect van mogelijke maatregelen is op deze knelpunten. Op basis van dit onderzoek zullen kansrijke alternatieven en varianten worden onderzocht, waaronder 2x2 rijstroken en ongelijkvloerse kruisingen. Het effect van deze maatregelen op milieu en leefbaarheid wordt daarna in de milieu-effectprocedure onderzocht.

 

 

 

Contact

Heeft u een algemene vraag of opmerking voor het project N279 Veghel - Asten? Neem dan gerust contact op.

Aanmelden nieuwsbrief

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.

Provincie Noord-Brabant 

Dit is een project van de provincie Noord-Brabant

 

 

 

Cookie-instellingen