N279 Veghel - AstenVerbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Planning en proces

Dit project volgt de procedure van de, per 1 januari 2024 in werking getreden, Omgevingswet. Wat voorheen een Provinciaal Inpassingsplan was, heet met de invoering van de Omgevingswet nu een Projectbesluit. 

In het hele proces van verkenning (huidige fase) tot projectbesluit is ruimte voor participatie en ook voor formele inspraak. Dat draagt bij aan de zorgvuldigheid en kwaliteit van de oplossing, maar betekent ook dat het een traject is dat meerdere jaren zal duren.  

Meedenkplatform

De provincie heeft een meedenkplatform opgezet, waarop iedereen informatie kon delen voor de verkenningsfase? Van 23 mei en 7 juli 2024 kon u suggesties, aandachtspunten en ideeën aandragen. Op het meedenkplatform kunt u alle ontvangen reacties terugkijken.

Lees meer

 

 

Planning

De projectprocedure bestaat uit de volgende stappen.

 

23 mei 2024 

Kennisgeving voornemen en participatie
Iedereen kan hier op reageren

 

2025 

Vaststellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
De Reikwijdte en het Detailniveau van de Milieu- Effectrapportage (MER) wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten

 


 

2026

Voorkeursalternatief


 

2028

Vastgesteld projectbesluit en vastgestelde vergunningen
De definitieve besluiten liggen gezamenlijk ter inzage. Bij de Raad van State kan beroep worden ingediend tegen het definitieve projectbesluit en vergunningen. Realisatie start na een onherroepelijk projectbesluit.

 

2024

Verkenning, met als start concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Iedereen kan met zienswijze reageren op concept-NRD

 

2026

Opstellen MER en voorstel Voorkeursalternatief
Voorkeursalternatief komt tot stand met input van het participatieproces en MER

 

 

2027

Ontwerp-projectbesluit, ontwerp-vergunningen en project-MER
Het ontwerp-projectbesluit, mogelijke ontwerpvergunningen en MER liggen ter inzage en iedereen kan hierop reageren met een zienswijze

 

 
 

 

Contact

Heeft u een algemene vraag of opmerking voor het project N279 Veghel - Asten? Neem dan gerust contact op.

Aanmelden nieuwsbrief

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.

Provincie Noord-Brabant 

Dit is een project van de provincie Noord-Brabant

 

 

 

Cookie-instellingen