N279 Veghel - AstenVerbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Historie

De N279 verbindt de A2 bij 's-Hertogenbosch via de plaatsen Veghel, Beek en Donk, Helmond, Asten en Meijel, met de Napoleonsbaan (N273) bij Horn in de Provincie Limburg. 

Het noordelijk deel van de N279, tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel, is in 2016 opgewaardeerd. 

De problematiek van het zuidelijk deel van de N279, tussen Veghel en Asten, kent een lange geschiedenis waarin de nodige studies zijn uitgevoerd en verschillende oplossingen zijn gepasseerd. Aanvankelijk maakte de N279 tussen Veghel en Asten deel uit van het project “De Ruit/Noordoostcorridor”. Onderdeel hiervan was het aanpassen van bestaande infrastructuur (het opwaarderen van de N279) en de aanleg van nieuwe infrastructuur (een nieuwe oostwest-verbinding). Een motie in de Tweede Kamer leidde echter tot stopzetting van dit project. 

De verwachte toename van verkeersproblemen lieten niet toe dat er niets gedaan zou worden; daarom werd door de provincie in 2014 het project N279 Veghel – Asten in het leven geroepen. Het resultaat daarvan, het Provinciaal Inpassingsplan uit 2018, werd in 2021 door de Raad van State vernietigd

Daarop hebben de betrokken regiobestuurders de Provincie verzocht om bij de herinrichting van de N279 een meer gedragen benadering na te streven dan in het eerdere Provinciaal Inpassingsplan was voorzien. Hiertoe is eind 2022 een Plan van Aanpak “Heroriëntatiefase Brede belangenbenadering N279 Veghel – Asten” opgesteld waarmee Gedeputeerde Staten, de Colleges van B&W van de zes betrokken gemeenten en het Dagelijkse Bestuur van het Waterschap Aa en Maas hebben ingestemd.

Dit heeft vervolgens geleid tot de huidige programmatische aanpak.

 

Contact

Heeft u een algemene vraag of opmerking voor het project N279 Veghel - Asten? Neem dan gerust contact op.

Aanmelden nieuwsbrief

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.

Provincie Noord-Brabant 

Dit is een project van de provincie Noord-Brabant

 

 

 

Cookie-instellingen