N279 Veghel - AstenVerbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Doel en aanpak

De N279 is een belangrijke verbinding in Oost-Brabant en een drukke weg in deze regio. De provincie wil dat er, voor het deel tussen Veghel en Asten, zo snel mogelijk tot oplossingen wordt gekomen om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid op en rondom de N279 te verbeteren. Maar de snelheid mag niet ten kosten gaan van de zorgvuldigheid om te komen tot een projectbesluit. De toekomstige maatregelen moeten (financieel) haalbaar, duurzaam en toekomstbestendig zijn.  

Doel van het project

De doelstellingen van het project N279 Veghel - Asten zijn: 

  • Een goede bereikbaarheid van dit deel van de regio Oost-Brabant, als onderdeel van het totale mobiliteitssysteem, voor nu en in de toekomst. 
  • Een aangepaste N279 die voldoet aan de uitgangspunten van duurzaam veilig waarmee de verkeersveiligheid verbeterd wordt. 
  • Een optimum in acceptatie en draagvlak tussen bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. 

Programmatische aanpak

De provincie en regionale partners hebben een programmatische aanpak opgesteld om te werken aan oplossingsrichtingen. De aanpak bestaat uit de onderstaande drie, met elkaar samenhangende, werksporen.

De basis voor deze drie werksporen is een participatieaanpak om belanghebbenden te betrekken, actuele verkeerscijfers en de bredere mobiliteitsaanpak (bij alle maatregelen aan de weg toetsen we of er alternatieve en duurzamere vormen mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld lopen, fietsen, OV). 

Een verkenning en planstudie voor het traject N279 Veghel – Asten

Met als tussenproducten een Notitie Reikwijdte en Detailniveau en een milieueffectrapportage. In de verkenningsfase wordt stap voor stap toegewerkt naar de best haalbare oplossing. Dit heet het voorkeursalternatief. De provincie hecht hierbij veel waarde aan het betrekken van omwonenden en andere belanghebbenden. 

Lees meer

 

 

 

Concrete maatregelen

Om vooruitlopend op een onherroepelijk projectbesluit de verkeersveiligheid al te verbeteren, kijkt de provincie naar maatregelen die los van het grote N279-project al eerder uitgevoerd kunnen worden, zonder invloed te hebben op toekomstige oplossingen voor de N279. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van gevaarlijke oversteken en onveilige uitritten. 

Lees meer

 

 

 

Anders reizen (alternatieve vervoersvormen)

Om de bereikbaarheid van onze provincie te verbeteren, moeten we ons de komende jaren anders gaan verplaatsen. De provincie Noord-Brabant zet in op een mobiliteitstransitie conform het Beleidskader Mobiliteit. Om de N279 toekomstbestendig te maken voor 2040 wordt daarom niet alleen gekeken naar een reconstructie van de weg, maar ook naar andere oplossingen, ofwel ‘brede mobiliteitsprojecten’. Denk bijvoorbeeld aan snelfietsroutes, (hoogwaardig) openbaar vervoer, locaties voor mobiliteitshubs en het via werkgevers stimuleren van duurzamer reisgedrag. 

Lees meer

 
 

 

Contact

Heeft u een algemene vraag of opmerking voor het project N279 Veghel - Asten? Neem dan gerust contact op.

Aanmelden nieuwsbrief

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.

Provincie Noord-Brabant 

Dit is een project van de provincie Noord-Brabant

 

 

 

Cookie-instellingen