N279 Veghel - AstenVerbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Participatieaanpak

De provincie en bestuurlijke partners willen samen komen tot een pakket aan oplossingen, waarbij zoveel als mogelijk aan de belangen van alle partijen in het gebied tegemoet is gekomen. De verkenning doen we daarom niet alleen. We betrekken hier actief partijen bij uit de omgeving: zoals bewoners, dorps-en wijkraden, (agrarische) ondernemers, natuurorganisaties,  weggebruikers en gemeenten. Om samen te komen tot zo goed mogelijke resultaten.

Participatieaanpak

De wijze waarop we de omgeving betrekken, staat beschreven in de participatieaanpak en is voor de eerste fase (t/m Notitie Reikwijdte en Detailniveau) gevisualiseerd in een routekaart.

Aangedragen oplossingen, alternatieven, suggesties en varianten (behorende bij deze fase van de NRD) zullen wij zorgvuldig beoordelen en toetsen aan de projectdoelstellingen.

Routekaart participatieproces verkenningsfase N279 Veghel - Asten
Participatieproces tot vaststelling Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Doel van participatie

Het doel van participatie is om de omgeving (bijvoorbeeld bewoners, weggebruikers, bedrijven en organisaties) te betrekken bij de verkenning. Het participatieproces moet ruimte bieden voor eenieder om met initiatieven te komen die een bijdrage kunnen leveren aan de doelen van het project. Inbreng van de omgeving vergroot de kwaliteit van het besluitvormingsproces.

De omgeving stellen we op verschillende momenten en manieren in de gelegenheid om informatie over de verkenning te ontvangen, mee te denken, mee te praten en kennis en informatie aan te dragen. Bijvoorbeeld tijdens verschillende belangentafels, informatiebijeenkomsten en persoonlijke gesprekken.

In het participatieplan staat beschreven hoe we de omgeving betrekken. 

Trechter

Zoals de projectprocedure laat zien, gaan we met elkaar als het ware een trechter in, waarlangs we uiteindelijk komen tot een door Gedeputeerde Staten van de Provincie te nemen Projectbesluit. Op dit moment staan we nog helemaal aan het begin daarvan, waarin de vraagstukken nog niet heel concreet zijn. Zo moeten bijvoorbeeld de verkeersonderzoeken nog worden uitgevoerd en zijn er nog geen keuzes gemaakt voor een tracé. Dit is geen eenvoudige fase, omdat het nu nog geen zin heeft om nu al met elkaar in gesprek te gaan over details, terwijl die uiteindelijk voor velen van u wel heel belangrijk zijn. De mate van detail zal met elke fase iets groter worden. Wij zullen u zo goed mogelijk meenemen in dit proces van ‘trechteren’, zodat u uw inbreng kunt laten aansluiten bij de fase waarin we met elkaar verkeren.

Marijn Alders, omgevingsmanager N279 Veghel - Asten

Heeft u een vraag? Stel uw vraag dan aan de omgevingsmanager van het project. E-mail: N279@brabant.nl

 

 

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

 

Contact

Heeft u een algemene vraag of opmerking voor het project N279 Veghel - Asten? Neem dan gerust contact op.

Aanmelden nieuwsbrief

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.

Provincie Noord-Brabant 

Dit is een project van de provincie Noord-Brabant

 

 

 

Cookie-instellingen