N279 Veghel - AstenVerbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Maatregelen

Naast de verkenning wordt gekeken waar, vooruitlopend op een vastgesteld projectbesluit, al eerder de verkeersveiligheid op de N279 kan worden verbeterd. Het gaat om maatregelen die de verkeersveiligheid direct verbeteren en waarvan de uitvoering mogelijk is zonder dat dit later nog te maken keuzes voor het grote N279-project in de weg zit. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van gevaarlijke oversteken en onveilige uitritten.

Op basis van het plan van aanpak ‘heroriëntatie brede belangenbenadering N279 Veghel – Asten’ (2022) is door de samenwerkende partners een keuze gemaakt om de uitwerking van vier maatregelen naar voren te halen. De keuze voor deze maatregelen is ingegeven door het feit dat:

  • het betreffen maatregelen die bijdragen aan de verkeersveiligheid;
  • het zijn maatregelen die het grote plan (projectbesluit) niet nadelig beïnvloeden;
  • het zijn maatregelen die vooruitlopend op het projectbesluit, autonoom uitgevoerd kunnen worden.

Maatregelen 

 

 

1. Aankopen eetcafé De Sluis en verwijderen aansluiting Sluisweg op N279

De provincie wil het aantal op- en afritten direct op de provinciale weg verminderen. Zodat in- en uitvoegend verkeer op de N279 afneemt en de verkeersveiligheid verbetert. Om die reden is op 1 januari 2024 truckerscafé de Sluis door de provincie aangekocht. De parkeerplaats en het café bij Keldonk zijn inmiddels gesloten.

In lijn hiermee hebben de provincie en gemeente Meijerijstad, op basis van analyse en verkeerstellingen, ook besloten de toegang van de Sluisweg op de N279 af te sluiten. De verwachting is dat de directe aansluiting Sluisweg op N279 vanaf het najaar 2024 opgeheven zal zijn. 

2. Opheffen van diverse kleinere in- en uitritten die rechtstreeks op de N279 zijn aangesloten. 

De provincie wil het aantal in- en uitritten direct op de provinciale weg verminderen. Zodat in- en uitvoegend verkeer op de N279 afneemt en de verkeersveiligheid verbetert. Er wordt gekeken waar we, vooruitlopend op de reconstructie van de N279, al eerder in- en uitritten kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld door het creëren van alternatieve ontsluitingsmogelijkheden.

 

3. Opheffen koude oversteek Vlierdense Bosdijk / Rijntjesdijk

Een koude oversteek is een kruispunt waarbij je de N279 mag oversteken, maar niet mag op- en afrijden. Voor het opheffen van de koude oversteken ter plaatse van de Vlierdense bosdijk, zal in 2024 gestart worden met voorbereidende werkzaamheden om te komen tot een realisatiecontract. Bij deze maatregelen dienen mogelijk gronden verworven te worden en dient een ruimtelijke procedure te worden gevolgd. De direct omwonenden zullen nader geïnformeerd worden over het proces en hoe ze kunnen participeren.

4. Opheffen Koude oversteek Oostappensedijk


Een koude oversteek is een kruispunt waarbij je de N279 mag oversteken, maar niet mag op- en afrijden. Voor het opheffen van de koude oversteken ter plaatse van de Oostappensedijk, zal in 2024 gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden om te komen tot een realisatiecontract. Bij deze maatregelen dienen mogelijk gronden verworven te worden en dient een ruimtelijke procedure te worden gevolgd. De direct omwonenden zullen nader geïnformeerd worden over het proces en hoe ze kunnen participeren.

 

 

 

Contact

Heeft u een algemene vraag of opmerking voor het project N279 Veghel - Asten? Neem dan gerust contact op.

Aanmelden nieuwsbrief

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.

Provincie Noord-Brabant 

Dit is een project van de provincie Noord-Brabant

 

 

 

Cookie-instellingen