N279 Veghel - AstenVerbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Anders reizen

De provincie Noord-Brabant zet in op een mobiliteitstransitie zoals beschreven in het Beleidskader Mobiliteit. Om de N279 toekomstbestendig te maken voor 2040 wordt daarom niet alleen gekeken naar een reconstructie van de weg, maar ook naar andere vormen van mobiliteit. Denk bijvoorbeeld aan (snel)fietsroutes, (hoogwaardig) openbaar vervoer, locaties voor mobiliteitshubs en het via werkgevers stimuleren van ander en/of duurzamer reisgedrag. 

Het bredere mobiliteitspakket is gericht op het aanbieden, aantrekkelijk maken en stimuleren van duurzame alternatieven voor de automobilist op de N279. Deze duurzame vormen van vervoer zorgen voor minder drukte op de weg en versterken de leefbaarheid in de regio. Samen met mogelijke aanpassingen aan de N279 moeten ze ervoor zorgen dat meer mensen op een andere manier of moment reizen waardoor de drukte in de spits afneemt. 

Tot de zomer 2024 verkent de provincie samen met de regionale partners (gemeenten, bedrijfsleven en belangenpartijen) welke maatregelen de verkeersdruk op de N279 kunnen verlichten. 

Maatregelen die bijdragen aan de bereikbaarheid op of aan de N279, waarvan de effecten meetbaar zijn, worden opgenomen in het projectbesluit of mogelijk vooruitlopend op de reconstructie van de N279 al uitgevoerd.

 

Contact

Heeft u een algemene vraag of opmerking voor het project N279 Veghel - Asten? Neem dan gerust contact op.

Aanmelden nieuwsbrief

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.

Provincie Noord-Brabant 

Dit is een project van de provincie Noord-Brabant

 

 

 

Cookie-instellingen