Veel informatie aangedragen voor verkenningsfase

08-07-2024
37 keer bekeken

Tot en met 7 juli 2024 kon iedereen op het meedenkplatform informatie meegeven aan het projectteam. Er is veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ideeën en aandachtspunten aan te dragen voor de verkenningsfase.

Op 23 mei 2024 startte de provincie de verkenning om de situatie op en rond de N279 tussen Veghel en Asten te verbeteren. Iedereen die wil kon in een eerste reactieronde ideeën en aandachtspunten aandragen aan het projectteam. Hiervoor zijn onder andere twee informatiebijeenkomsten georganiseerd en is op de website een meedenkplatform opengesteld met reactieformulier.

De termijn om op het meedenkplatform te reageren liep tot en met 7 juli 2024. Er is veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ideeën aan te dragen. We ontvingen ruim 300 reacties. Die waren gericht op zowel het verbeteren van de bereikbaarheid als de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Het gaat bijvoorbeeld om suggesties voor oplossingsrichtingen, maar ook ontvingen we aandachtspunten, kansen die mensen zagen voor het verbeteren van de leefbaarheid langs de N279 en kennis over belangrijke waarden, belangen en ontwikkelingen in het gebied.

Hoewel de reactiemogelijkheid is gesloten, is alle informatie die op het meedenkplatform is aangedragen daar nog wel te bekijken.

Analyse van alle inbreng

De provincie bedankt iedereen voor de aangedragen informatie. De komende weken gaan de provincie en het ingenieursbureau alles bekijken en analyseren. De inbreng wordt afgewogen in relatie tot de opgave en uitgangspunten. Bijvoorbeeld of de ideeën en oplossingen bijdragen aan de doelstellingen, namelijk: het verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid op en rondom de N279 tussen Veghel en Asten. Maar ook of oplossingen technisch uitvoerbaar en juridisch haalbaar zijn, bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en passen binnen het beschikbare budget.

Na de zomer koppelt de provincie, via de nieuwsbrief en website, terug welke inbreng vanuit de omgeving is aangedragen en hoe hiermee verder wordt gegaan in het vervolgproces.

Bekijk alle ontvangen reacties op het meedenkplatform.

Naar het meedenkplatform

 

Afbeeldingen

 

Contact

Heeft u een algemene vraag of opmerking voor het project N279 Veghel - Asten? Neem dan gerust contact op.

Aanmelden nieuwsbrief

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.

Provincie Noord-Brabant 

Dit is een project van de provincie Noord-Brabant

 

 

 

Cookie-instellingen