Aankondiging formele start

23-01-2024
69 keer bekeken

Om de N279 aan te kunnen pakken, is een projectbesluit nodig (voorheen een Provinciaal Inpassingsplan). Om tot een projectbesluit te komen, start de provincie in mei/juni van dit jaar het formele proces. Dat begint met een verkenningsfase. Participatie loopt als rode draad door dit proces.

Kennisgeving

De provincie zal de formele start en hoe het vervolgproces er op hoofdlijnen uit komt te zien dit voorjaar bekendmaken met het publiceren van een kennisgeving. In die kennisgeving staat onder andere hoe belanghebbenden worden betrokken en wanneer, waarover en hoe iedereen inbreng kan hebben. Ter voorbereiding toetsen we deze beoogde participatieaanpak begin dit jaar bij verschillende omgevingspartijen. Zodra de kennisgeving gepubliceerd is, informeren wij u hier ook over via deze nieuwsbrief.

Verkenningsfase

Het eerste deel van de verkenning is gericht op het bepalen van welke varianten (oplossingen) kansrijk zijn om nader te onderzoeken. Dat wordt bepaald op basis van nadere analyses en verkeersonderzoek. Maar ook met de input uit het participatieproces met omgevingspartijen, gericht op het in beeld krijgen en zorgvuldig afwegen van de diverse belangen.

Een ingenieursbureau start vanaf mei/juni 2024 met de uitwerking van dit proces. De uitkomst van de analyse wordt vastgelegd in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die aangeeft welke varianten op welke effecten voor leefbaarheid en het milieu in de volgende fase nader onderzocht worden in een milieu-effectprocedure. Het NRD wil de provincie voor de zomer van 2025 definitief vaststellen.

Afbeeldingen

 

Contact

Heeft u een algemene vraag of opmerking voor het project N279 Veghel - Asten? Neem dan gerust contact op.

Aanmelden nieuwsbrief

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.

Provincie Noord-Brabant 

Dit is een project van de provincie Noord-Brabant

 

 

 

Cookie-instellingen