Voornemen permanent verwijderen aansluiting Sluisweg op N279

11-12-2023
62 keer bekeken

Om op kortere termijn de verkeersveiligheid al te verbeteren, bekijkt de provincie naar maatregelen die los van het grote N279-project al uitgevoerd kunnen worden, zonder invloed te hebben op toekomstige oplossingen voor de N279.

Een van deze maatregelen is het verminderen van in- en uitritten direct op de provinciale weg. Om die reden wordt ook truckerscafé de Sluis door de provincie aangekocht en zijn de in- en uitritten naar dit café eerder al afgesloten. In lijn hiermee wil de provincie in 2024 ook de toegang van de Sluisweg op de N279 afsluiten.

Recent heeft een extern bureau namens de provincie en gemeente Meierijstad verkeerstellingen uitgevoerd. De tellingen geven inzicht in het huidige verkeer op de aansluiting met de N279 en de onderliggende wegen. Uit de tellingen blijkt dat momenteel een geringe hoeveelheid verkeer de afsluiting gebruikt. Dat verkeer zal zich straks verdelen over het onderliggend wegennet. De resultaten en het voorgenomen afsluitingsplan zijn besproken met de dorpsraad Keldonk.

Op basis van deze telling en het gesprek met de dorpsraad, hebben de provincie en de gemeente Meierijstad besloten om een ontwerp verkeersbesluit op te stellen. Belanghebbenden kunnen hierop een zienswijze (reactie) geven, zodat gemeente en provincie een goede afweging van belangen kunnen maken. Het idee is om daarna een definitief verkeersbesluit te nemen waarmee de afsluiting definitief kan worden gemaakt.

Het ontwerp verkeersbesluit ligt van 11 december 2023 t/m 22 januari 2024 ter inzage voor ieder die er geïnteresseerd in is. Het is te raadplegen via overheid.nl. De ter inzagelegging wordt aangekondigd in het gemeenteblad.

Afbeeldingen

 

Contact

Heeft u een algemene vraag of opmerking voor het project N279 Veghel - Asten? Neem dan gerust contact op.

Aanmelden nieuwsbrief

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.

Provincie Noord-Brabant 

Dit is een project van de provincie Noord-Brabant

 

 

 

Cookie-instellingen