Aanpak via meerdere sporen

08-09-2023
63 keer bekeken

Eerder dit jaar zijn diverse infraprojecten on hold gezet vanwege stikstof of capaciteitsproblemen. Dit geldt niet voor de N279 Veghel - Asten. De provincie vindt het belangrijk dat voor dit project nu gestart wordt met een verkenning.

Daarbij wil de provincie dat er snel tot oplossingen wordt gekomen. Maar tegelijkertijd is ook zorgvuldigheid van zeer groot belang. De provincie en regionale partners werken via de volgende drie sporen aan oplossingsrichtingen, waarbij de inzet van mobiliteitstransitie steeds centraal staat:

  1. Start van een verkenning en planstudie voor het traject N279 Veghel – Asten. Met als concrete producten een Notitie Reikwijdte en Detailniveau en milieueffectrapportage die moeten leiden tot een voorkeursalternatief. In dit proces is ruimte voor participatie en ook voor formele inspraak. Dat draagt bij aan de zorgvuldigheid en kwaliteit van de oplossing, maar betekent ook dat het een traject is dat meerdere jaren zal duren.
  2. Vooruitlopend op de totaaloplossing wordt, parallel aan de verkenning, gekeken waar mogelijk al eerder de verkeersveiligheid op de N279 verbeterd kan worden. Het gaat om maatregelen die de verkeersveiligheid direct verbeteren en waarvan de uitvoering mogelijk is zonder dat dit later nog te maken keuzes in de weg zit. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van gevaarlijke oversteken en onveilige uitritten.
  3. De provincie Noord-Brabant zet in op een mobiliteitstransitie conform het Beleidskader Mobiliteit. Om de N279 toekomstbestendig te maken voor 2040 wordt daarom niet alleen gekeken naar een reconstructie van de weg, maar ook naar brede mobiliteitsprojecten. Denk bijvoorbeeld aan snelfietsroutes, (hoogwaardig) openbaar vervoer, locaties voor mobiliteitshubs en via werkgevers stimuleren van duurzamer reisgedrag.

De basis voor deze drie werksporen is een participatieaanpak (via een brede belangenbenadering) en een nieuw op te stellen verkeersstudie.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Afbeeldingen

 

Contact

Heeft u een algemene vraag of opmerking voor het project N279 Veghel - Asten? Neem dan gerust contact op.

Aanmelden nieuwsbrief

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.

Provincie Noord-Brabant 

Dit is een project van de provincie Noord-Brabant

 

 

 

Cookie-instellingen