Verkeerstudie N279 Veghel - Asten

12-09-2023
112 keer bekeken

De verkenning N279 Veghel – Asten vergt niet alleen een open blik en het wegen van belangen, maar ook goed inzicht in de toekomstige ontwikkelingen in het gebied en de toename van de verkeersdrukte (in 2030 en 2040) en de gevolgen daarvan.

Actuele cijfers en zicht op bevolkingsgroei, ontwikkelingen in woningbouw en bedrijventerreinen zijn essentieel voor het vervolgtraject en vormen een belangrijke basis voor de nog te nemen besluiten.

Onderdeel van de aanpak is daarom ook een nieuwe verkeersstudie. In de nieuwe studie wordt het meest recente Brabantbrede verkeersmodel gebruikt. De resultaten van het model worden gemonitord en getoetst aan verkeerstellingen en anonieme data van bijvoorbeeld apps en navigatiesystemen.

De verkeerstudie N279 bestaat uit twee delen:

  • een verkeersanalyse, en
  • een verkeersonderzoek.

Op dit moment wordt de analyse uitgevoerd, die in beeld brengt hoeveel verkeer nu over de N279 en in het omliggende gebied rijdt en hoeveel er in 2030 en 2040 zou rijden op basis van het Brabantbrede verkeersmodel. Uit die analyse blijkt of en waar er mogelijk knelpunten ontstaan. In een verkeersonderzoek kan vervolgens gericht bekeken worden wat het effect (oplossend vermogen) van een bepaald aantal mogelijk maatregelen is. Van die verschillende maatregelen zal ook het effect op milieu en leefbaarheid onderzocht worden. In de analyse wordt dus nog niet gekeken naar mogelijke varianten op de huidige inrichting van de N279.

Onderdeel van de participatieaanpak die nu opgesteld wordt, is hoe partijen uit het gebied betrokken worden bij dit verkeersonderzoek en de milieu/leefbaarheidsstudie (die beiden dus ná de verkeersanalyse worden gedaan). Hierover volgt later meer informatie.

 

Afbeeldingen

 

Contact

Heeft u een algemene vraag of opmerking voor het project N279 Veghel - Asten? Neem dan gerust contact op.

Aanmelden nieuwsbrief

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.

Provincie Noord-Brabant 

Dit is een project van de provincie Noord-Brabant

 

 

 

Cookie-instellingen